Home Live Listen WebPlayer Now Playing  Social Media Our DJ'S Contact Merchandise Shop Links About Login
(¯`·.¸¸.-> Visual FM -> Serious Internet Radio - Biography Peter de With
© 2009 - 2021 (¯`·.¸¸.-> Visual FM ->   All Rights Reserved.Serious Internet RadioWeb Script v.1.0 β blue info@visualfm.nl

Biografie Peter de With
Biography Peter de WithMijn naam is Peter de With, geboren in 1971 in Kamerik. Ik ben gek op elektronica repareren & reviseren, radio studios inrichten en oplossingen bedenken waar een ander het opgeeft. En natuurlijk radio maken wat ik nog steeds elke werkdag tussen 12.00 en 13.00 doe. Al vanaf jongs af aan knutselde ik met elektronica, het begon met simpele knipperende lampjes maar dat veranderde al snel. Wat is er leuker om geluidsapparatuur dat mensen afdanken omdat het kapot is te repareren en weer te verkopen. Al snel werden het videorecorders en tv's en kwam de drang om een eigen radio zender te maken. Het begon met een heel simpel iets dat net het huis uit kwam, maar de drang naar verder werd steeds sterker. Uiteindelijk kwam er een zender in de polder die op afstand bestuurd werd, lang hadden we er geen plezier van. Niet de controledienst maar koeien maakte een einde aan de uitzendingen. Door droogte konden ze op het eiland komen waar de zender stond, en een lekkere frisse coax kabel, tja daar moet je je tanden inzetten. Het gevolg was een uitgebrande eindtrap dat nooit meer hersteld werd.

Op elke werkdag heeft Peter de With zijn eigen programma van 12:00-13:00 uur Sandwich.

My name is Peter de With, born in 1971 in Kamerik. I love to repair & overhaul electronics, set up radio studios and come up with solutions where others give up. And of course making radio which I still do every working day between 12:00 and 13:00. From an early age I tinkered with electronics, it started with simple blinking lights but that soon changed. What could be more fun to repair and sell sound equipment that people discard because it is broken. Soon it became video recorders and TVs and the urge to make their own radio station came. It started with a very simple thing that just came out of the house, but the urge to go further grew stronger. Eventually there was a transmitter in the polder that was controlled remotely, we did not enjoy it for a long time. Not the control service, but cows ended the broadcasts. Due to drought they could get to the island where the transmitter was, and a nice fresh coax cable, well you have to sink your teeth there. The result was a burnt-out output stage that was never repaired.

On every working day Peter de With has his own program from 12:00 to 13:00 hours Sandwich.